správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Dva názory bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ing. Aleny Vitáskové k současné energetické krizi

3 Listopad, 2021 - 12:59 -- ZEN

Názor první: Stanovisko bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ing. Aleny Vitáskové k současné energetické krizi, která nastává nejen v ČR z 30.10.2021 

Alena Vitásková - Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

• Na energetickou chudobu stejně jako na nebezpečný směr vývoje energetiky
jsem upozorňovala jako předsedkyně ERÚ od roku 2011, činila jsem kroky k
nápravě

• co by předsedkyně ERÚ jsem naposledy vystoupila v červnu 2017 na
Mezinárodním finančně-bankovním fóru zemí SNS a Evropy, kde jsem
přednesla příspěvek na téma „Evropská energetická politika a její vliv na
energetické trhy“

• celé znění příspěvku naleznete na https://www.institut-av.eu/ pod názvem: Evropská
energetická politika a její vliv na energetické trhy – názor bývalé předsedkyně
ERÚ Vitáskové z června 2017

Otázkami k nastupujícímu energetickému kolapsu v naší zemí se zabývají politici,
mnohdy quasi energetici, část médií v tom vidí senzaci. Proč hovořím o quasi
odbornících, energeticích? Protože skuteční odborníci jsou upozaďování, nemají šanci
své názory mnohdy zasadit do odborné diskuse a přispět odbornou znalostí
problematiky k nápravě zásadně špatných energetických strategiích, které byly přijaty
a přivedly občany naší země do této situace, která nás všechny zavléká do
nepředstavitelné chudoby. Někteří z těch, kteří by mohli účinně situaci řešit jsou pro
jistotu, aby zmizeli z veřejného života, dokonce kriminalizování. A věřte, že vím, o čem
mluvím.

Podívejme se na stávající situaci úhlem pohledu těch, kteří „řádění“ v oblasti energetiky
nyní a v krátké budoucnosti odnesou. Očima postižených spotřebitelů, občanů, živnostníků,
podnikatelů, kteří se dovídají, například i z úst ministerských úředníků s platy přes sto tisíc
měsíčně, že si za svoji nerozvážnost mohou sami. To, když podepsali smlouvu o dodávkách
energií a plynu například s krachující (či dokonce spekulující) Bohemia Energie, či jinými
obchodníky. Že údajně celou dobu, co tuto smlouvu měli, si užívali nižších cen, tak ať si tedy
připlatí. Již zapomněl TENTO vysoký státní úředník sdělit, KDO jsou ti, kteří šetří každou
korunu, kterým zůstává na jídlo po zaplacení povinných plateb (nájemné, léky, energie) jen
nějakých pár tisíce korun na živobytí. Většinou jsou to ti, kteří celý život poctivě pracovali a nyní
mají důchod dvanáct tisíc korun (nebo nižší). Zdravotně postižení ani mnohdy nedosáhnou na 
takový příjem. Ano jsou to ti, kteří otáčí každou korunu ne dvakrát, ale pětkrát, než ji vydají. Jsou
to většinou ti, kteří naletěli „energetickým šmejdům“, které tento systém legislativně toleruje, ba
co dokonce účinně podporuje.

Jak se staví k dané situaci stávající vedení – Radní Energetického regulačního úřadu?
Jakou ochranu poskytli spotřebitelům? Mají to v kompetenci – je to jedna ze základních činnosti
této „nezávislé instituce“. Co od nástupu do svých funkci, tj. od srpna 2017 dělali??? Jak
prováděli monitoring trhu? Jak kontrolují náklady regulovaných subjektů? Nebo jen stanovili
vyšší regulované ceny energií pro spotřebitele, než požadoval zákon?Když poslanci SPD přijali
podnět Institutu Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) na chybně nastavené regulované ceny pro
spotřebitele a podali na tento neskutečný exces ústavní stížnost, tak byla tato stížnost následně
soudem zamítnuta.

MPO ústy náměstka Neděly a ministry průmyslu Havlíčka opakovaně sděluje občanům,
jak složitá je situaci v případě pomoci spotřebitelům, jak se musí konzultovat v Bruselu nejen
krátkodobé zrušení DPH, ale i další kroky, které by mohly vést k urychlené nápravě „zpackané
energetické politiky“. Jak se najednou všichni úředníci a politici obávají porušení unijních
pravidel a legislativy. Není snad tato vláda vč. svých úředníků a tzv. nezávislých institucí
odpovědna národu, občanům, obyvatelům, spotřebitelům – svým voličům? Nebo jsme již ztratili
národní identitu?

Poslední politici, kteří možná chtěli zatahovat za záchrannou brzdu a napravovat
anomálie ve směru vývoje energetiky u nás byli premiér Nečas a vicepremiér
Kalousek. Ano, byla to Nečasova vláda, která nechtěla připustit další nesmyslné
podpory do obnovitelných zdrojů, která jako první kritizovala Energetický regulační
úřad v čele s předsedou Fiřtem, Němečkem, Krejcarem, Trávníčkem, Panákem a
dalšími, kteří nesli spoluodpovědnost za nezvládnutou situaci kolem fotovoltaických
elektráren a jejich podpory. Vždyť v roce 2011 pořádně tento úřad nevěděl, co se
vlastně stalo a jaký dopad to bude na společnost mít. Byla to Nečasova vláda (jako
poslední, kterou pamatuji), která nechtěla připustit další prohlubování negativního
vývoje v oblasti energetiky v naší zemi.

Výsledek všichni znáte. Na ERÚ nastoupila Alena Vitásková (srpen 2011) a byli
odejiti ti, kteří se na nezvládnutém boomu fotovoltaických elektráren podíleli, a
dokonce ani nebyli schopni analyzovat krutý dopad na obyvatele a hospodářství ČR.
Za nedlouho na to padla Nečasova vláda. Vitásková byly kriminalizována, ale své 6 ti
leté funkční období odsloužila. Neodstoupila z funkce předsedkyně ERÚ, ani přes
nezákonný nátlak Sobotkovy vlády. V té době ministr financí Babiš se mohl jen zdáli
usmívat, a když docházelo ke konfliktům s ERÚ mimo jiné v oblasti nedovolené
podpory pro obnovitelné zdroje, tak jen krčil rameny, že je ve střetu zájmu a nemůže
se vyjádřit…..a statečně odcházel např. z jednání vlády.

Když nastoupila vláda Andreje Babiše, najmenovala do vysokých funkcí na ERÚ
přesně ty osoby, které byly za nezvládnuté období let 2009-2010 spolu odpovědni a
z úřadu byli tzv. „odejiti“ (za Nečasovy vlády).

Otázky zní:

1) Proč Babišova vláda tyto osoby jmenovala, přestože o jejich neblahé minulosti
věděla?

2) S kým chce Babišova vláda dělat nápravu situace v energetice? S těmi lidmi
působícími na a kolem ERÚ, kteří nesou významnou spoluvinu za to, kam se
až energetika v této době dostala?

3) S těmi lidmi, kteří stanovili regulované ceny pro spotřebitele vyšší, než
požadoval zákon?

Vůbec se nedivím kritice předsedy ODS Petra Fialy, že nynější vedení ERÚ v čele
s panem Trávníčkem fatálně selhalo. Vždyť se jedná o stejné osoby, jen v jiném
kabátku, kteří se spolupodíleli na fotovoltaickém boomu. Výmluvy, či omluvy, že nemají
dostatečné kompetence nelze považovat za relevantní. Mají dostatek kompetencí, jen
nemají dostatek pracovního nasazení a odborných znalostí.

 

Názor druhý: Pane ministře Havlíčku, proboha "držte již hubu" z 31.10.2021

Co jiného vzkázat ministru průmyslu a obchodu Havlíčkovi k současné energetické krizi a jeho rozhovoru, který zveřejnil seznam.cz s nadpisem „Krachu se nedalo zabránit. Přepis plynu řešte mailem, radí Havlíček“.

Ministr Havlíček, stejně jako premiér Babiš radí občanům, co mají v situaci, kdy jeden z největších obchodníků s energiemi Bohemia Energy a řada dalších nejsou schopni dostát svým smluvním závazkům a přenechávají (před zimním obdobím) své zákazníky tzv. dodavatelům poslední instance (DPI). 

Jeden z nich sděluje, že se krachu nedalo zabránit, ať řeší přepis plynu e-mailem, druhý z nich se upnul k hromadné žalobě poškozených občanů, která ale nemá oporu v zákoně, a tudíž není možné tuto žalobu v České republice podat. Jsme totiž jedna z mála zemí, kde to možné není. Ale co na tom, kdo z občanů to ví? Premiér Babiš možná ani neví, že strana žalující tudíž občané musí uhradit poplatky, advokáta a následně náklady s tím spojené. Proti nim bude stát strana žalovaná – obchodníci s energiemi a jejich tým vysoce erudovaných právníků, který obchodníky bude zastupovat. Jak takový soudní proces dopadne si dokážu živě představit. Tyto spory se zpravidla prohrávají, stejně jako spory se státem, který prokazatelně občany poškodil a tito občané se pak obrací na soud, aby jim byla újma nahrazena. Nakonec jako strana žalující nedostanete nic, a ještě zaplatíte poplatky straně žalované.

Ani jeden z nich totiž nechápe, že obyčejný spotřebitel v této tristní situaci má úplně jiné starosti. Zda bude topit, bydlet, jíst? Proč ERÚ nepodal trestní oznámení na firmy, které své zákazníky doslova podvedli? Jak je možné, že někteří z nich mají stále licenci? Jak je možné, že ostatní obchodníci situaci umí řešit a komoditu (elektřinu, plyn) řádně nakoupili a smlouvy vůči svých zákazníkům dodržují. Mohu je jmenovat, ale jak ERÚ, tak MPO i vláda to musí vědět, kteří obchodníci to jsou a své závazky i v této složité situaci vůči svým spotřebitelům v plném rozsahu plní.

Hloupé rady těchto politiků a úředníků: Ať poškození spotřebitelé nezůstávají dlouho u DPI a co nejdříve si najdou nového standardního dodavatele. To již není úsměvné, ale výsměch občanům.

Zde se nabízí otázka: Je některý z těchto „politicky odpovědných rádců“ nějak spojen s krachujícími obchodníky, kteří vydělali miliardy a nyní přenechávají pomoc občanům (řádově v miliardách korun) na státní kase?

To již není na rezignaci ministra Havlíčka, ale na řádné trestní stíhání těch, kteří jsou s touto šlamastikou spojeni. Co na to státní zastupitelství?


Autor Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV, zdroj [1] a [2]