správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Oficiální stránka subjektu:

Společenství vlastníků jednotek

Jankovcova 1587, Praha 7 - Holešovice

 

Identifikační číslo:29016118
Sídlo:Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1587, PSČ 17000
Spisová značka:S 11067 vedená vedená u Městského soudu v Praze

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Dokumenty společenství vlastníků

 (HAVÁRIJE - POJISTNÉ UDÁLOSTI)

Havarijní čísla pro případ naléhavé pomoci - Praha

Jak nahlásit pojistnou událost - tiskopis hlášení - příloha - editovatelný tiskopis a priloha

(Stěžejní dokumenty SVJ)

Parkovací řád - účinný od 12.12.2016

Domovní řád - účinný 12.12.2016

Stanovy - účinné 12.12.2016

Směrnice klíčování nákladů na provoz domu dle bodu (4) článku XIX. Stanov schválená Shromážděním 25.9.2017

Rozhodná ustanovení zákonů a vyhlášek účinných pro stanovení a vyúčtování záloh spojených s užíváním bytových domů

Rozhodná ustanovení Stanov z 12.12.2016 pro vyúčtování záloh

GDPR - trvale závazné oznámení o pravidlech ochrany osobních údajů

(Shromáždění 7.2.2019)

Pozvánka na shromáždění 30.1.2020

Plná moc

(Informace od správce)

DŮLEŽITÁ POZVÁNKA NA PONDĚLÍ 11.6.2018 19:00 - Veřejné shromáždění k postupu OPRAV PODLAH GARÁŽÍ

Požární revize 27.2.2018 - VEŘEJNÁ VÝZVA UŽIVATELŮM DOMU k odstranění osobních věcí z chodeb a garáží 

Požární revize 23.8.2017 - fota zásadních závad - veřejná výzva majitelům některých bytů k vyklizení společných prostor

 Závěrečná tabulka srovnání cenových nabídek sanace podlah v garážích

Zahájení 2. a 3. Fáze gen. opravy byt. telefonů a el. zámků - Manuál testu - Manuál bytového telefonu

Proč nešla v sobotu 21.1.2017 a v pondělí 23.1.2017 voda

Postup generální opravy domácích telefonů a elektronických zámků

Požární poplach - Zmatky-dohady-fámy - Opatření do budoucna (odborná zpráva EL TODO)

(Zápisy ze Shromáždění SVJ)

Zápis ze Shromáždění SVJ z 11.6.2015

Zápis ze Shromáždění SVJ z 25.4.2016

Zápis ze Shromáždění SVJ z 12.12.2016

Schválení Rekolaudace jednotky 199 PER-ROLLAM z 16.8.2017 - Přesné znění hlasování

Výpis ze zápis ze Shromáždění SVJ z 25.9.2017

Schválení rekolaudace jednotek 299 a 399 PER-ROLLAM z 15.1.2018 - Přesné znění hlasování

(Zápisy z jednání Výboru SVJ)

Zápis jednání Výboru SVJ z 12.5.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 22.6.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 21.9.2016

Zápis jednání Výboru SVJ ze 3.10.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 6.10.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 13.10.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 26.10.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 22.11.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 28.11.2016

Zápis jednání Výboru SVJ ze 7.12.2016

Zápis jednání Výboru SVJ ze 16.01.2017 Přílohy: Př.1 - Př.2 - Př.3 - Př.4

Zápis jednání Výboru SVJ z 30.01.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 20.02.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 06.03.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 20.03.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 03.04.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 15.05.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 29.05.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 19.06.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 10.07.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 31.07.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 04.09.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 20.09.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 30.10.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 03.12.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 11.12.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 29.01.2018

Zápis jednání Výboru SVJ z 19.03.2018

Zápis jednání Výboru SVJ z 16.04.2018

(Místo obvyklého konání Shromáždění SVJ)