správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Provedení speciální ochranné deratizace na území města Č. Budějovice

27 Únor, 2020 - 11:59 -- Mikee

Dne 17.2.2020 byla Statutárním městem České Budějovice schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o provedení speciální ochranné deratizace na území města.

Deratizace musí být provedena v termínu od 1.4.2020 - 31.5.2020.

Deratizaci může provést osoba, která: 

- absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem,

- má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

Celou vyhlášku naleznete ZDE.

Nabídku na provedení deratizace naleznete ZDE.

Článek vztahující se k deratizaci naleznete ZDE.